Živočišná výroba

Živočišná výroba

Statek Branná se mimo užitkového křížení a výkrmu býků zabývá také čistokrevnému chovu velice oblíbeného plemene Limousine. Pro užitkové křížení jsou využívané matky kříženky plemen ABERDEEN ANGUS, MASNÝ SIMENTÁL, CHAROLAIS a LIMOUSINE. Na tyto matky používáme v přirozené plemenitbě býky plemene LIMOUSINE, ale také inseminace s plemeny AUBRAC, BELGICKÉ MODROBÍLÉ a CHAROLAIS. Krávy jsou rozděleny do 6 stád a se svými telaty a plemennými býky tráví jaro-podzim na pastvině. Na podzim se holky vrací na zimoviště a po odstavu telátek se doma připravují na další miminka. Statek Branná se zabývá chovem masného skotu především pro produkci masných telat na prodej jako zástavový skot, na chov, nebo pro vlastní využití ve výkrmu býků.

LIMOUSINE – charakteristika plemene

Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie. Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m. Až do první poloviny 20.století bylo plemeno využíváno k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku. Plemeno Limousine je dnes druhé nejpočetněji chované masné plemeno ve Francii, odkud se hojně rozšířilo také do celého světa. Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnost s příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení. Pro tyto vlastnosti je hojně využíváno i v užitkovém křížení. Počátkem devadesátých let bylo plemeno Limousin nejvíce využíváno v inseminaci v rámci užitkového křížení s naší populací skotu. První nákupy čistokrevných zvířat v roce 1990 pocházely z Maďarska a založily chov v pěti zemědělských podnicích. Ostatní chovy limousina jsou již převážně z Francie. Inseminace prověřenými býky z Francie v rámci čistokrevné plemenitby přinesla i výrazné zlepšení růstové schopnosti telat. To spolu s vynikající masnou užitkovostí plemene přineslo i značný zájem chovatelů o toto plemeno. Nejvíce je limousin využíván v užitkovém křížení.

Živočišná výroba
Živočišná výroba