Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Statek Branná hospodaří v katastrech Domanín u Třeboně, Branná a Hrachoviště, v nadm.výšce cca 450 m, v rovinaté krajině Třeboňska.

Obhospodařujeme cca 280 ha trvalých travních porostů (některé jsou využívané k pastvě dobytka - krav bez tržní produkce mléka) a cca 360 ha orné půdy.

Pěstujeme krmnou pšenici, tritikale, řepku, oves a krmné plodiny.Ppro vlastní živočišnou výrobu pěstujeme kukuřici a luskoobilné směsky. Každoročně aplikujeme na část ploch hnůj a vápenec.