Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Hospodaříme v katastrech Lomnice nad Lužnicí, Klec, Lužnice a Smržov, v nadm.výšce cca 420 m, v rovinaté krajině Třeboňska. Obhospodařujeme cca 180 ha trvalých travních porostů (některé jsou využívané k pastvě dobytka - krav bez tržní produkce mléka) a cca 485 ha orné půdy. Pěstujeme krmnou pšenici, tritikale, ječmen ozimý, oves, řepku, hrách na zrno a krmné plodiny – kukuřici a luskoobilné směsky. Každoročně aplikujeme na část ploch hnůj a vápenec.

© 2019 - 2020 Statekbranna.cz